Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Hoàng Long – Hoàng Lân

Lời:

Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn rằng:
“Cái đuôi tôi ốm”
Cừu mới be toáng lên:
“Tôi chữa cho anh khỏi liền”
Nhưng muốn cho nhanh thì:
Cắt đuôi là khỏi hết…”
“Cắt đuôi…ấy, ấy chết
Tôi đi học ngay thôi!
Cắt đuôi…ấy, ấy chết
Tôi đi học ngay thôi!…

Nhạc beat: Mèo con đi học

Category:

M, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*