Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Hoàng Nguyễn

Lời:

Miền Nam em dừa nhiều,
Miền Nam em dứa nhiều,
Miền Nam em xoài thơm,
Miền Nam em khoai bùi.
Chú ơi chú, bao giờ, bao giờ,
Cho em hái dứa, hái dừa, hái xoài đào khoai,
Gửi sang Đông Đức, mời bạn của em.

Dừa xanh xanh Bình Định
Đồng xanh xanh Tháp Mười
Tràm xanh xanh Hậu Giang
Là quê em ngoan cường
Nhớ em nhớ em càng chăm nhiều
Mai đây nắng chiếu sáng trời quê
Việt Nam thống nhất
Mời bạn em sang chơi
Mời bạn em đến chơi.

Nhạc beat: Miền Nam của em

Category:

M, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*