Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Việt Anh

Lời:


Thú quá này vui ghê!
Bé cưỡi ngựa bằng que tre.
Quất mấy roi nó cũng phi.
Quanh vòng quanh ngựa phi vòng quanh.
Nhanh thật nhanh ngựa phi thật nhanh.
Băng qua những cánh đồng.
Và băng qua những xóm làng.

Nhạc beat: Cưỡi ngựa tre

Category:

C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*