LỜI:

Chú vịt con đi chơi, không hỏi bà
Mải chơi quá, tối cũng không về nhà
Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ
Ôi, chú thật là hư!

Chú vịt con đi chơi, không hỏi bà
Mải chơi quá, tối cũng không về nhà
Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ
Ôi, chú thật là hư!

Video

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*