Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Dinh dinh tùng dinh
Xem đèn ai sáng
Dinh dinh tùng dinh
Sáng nhất sao vàng
Dinh dinh tùng dinh
Ai lùn đi trước
Dinh dinh tùng dinh
Lớn bước theo sau.

Nhạc beat: Rước đèn

Category:

NHẠC TRUNG THU, R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*