Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Có con chim chích nó đậu cành xoan.

Nó kêu rằng ai ngoan thì nghe lời nó.

Rằng đường gặp nắng lấy mũ mà che.

Nếu ai mà không nghe là chim không thích.

Có con chim chích nó đậu cành đa.

Có con chim chích nó đậu cành đa.

Nó kêu rằng lo xa thì nghe lời nó.

Vàng trời thì gió, ráng đỏ thì mưa,

Nhớ đem (mà) áo mưa còn không ướt hết.

Có con chim chích nó đậu cành xoan.

Nhạc beat: Có con chim chích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*