Video

Nhạc MP3

Sáng tác:

LỜI:

Cái Patin ở nhà nó thật hư hư hư quá
Nhiều khi chơi với nó cứ làm em giật cả mình
Muốn chạy băng băng thì nó lùi lại
Muốn chạy thụt lùi thì nó tiến lên
Làm em ê ẩm cả người
Ho hi ho hơi ho hí ho
Ho hi ho hơi ho hí hoCái Patin ở nhà nó thật hư hư quá đi thôi
Nhiều hôm em phát khóc cứ giận em nằm dài dài
Muốn quẹo bên trái thì nó quẹo phải
Muốn chạy vòng vòng thì nó đứng yên
Cười em sao lại ngã hoài
Ho hi ho hơi ho hí ho
Ho hi ho hơi ho hí hoCái Patin ở nhà nó thật hư hư hư quá
Nhiều khi chơi với nó cứ làm em giật cả mình
Muốn chạy băng băng thì nó lùi lại
Muốn chạy thụt lùi thì nó tiến lên
Làm em ê ẩm cả người
Ho hi ho hơi ho hí ho
Ho hi ho hơi ho hí hoCái Patin ở nhà nó thật hư hư quá đi thôi
Nhiều hôm em phát khóc cứ giận em nằm dài dài
Muốn quẹo bên trái thì nó quẹo phải
Muốn chạy vòng vòng thì nó đứng yên
Cười em sao lại ngã hoài
Ho hi ho hơi ho hí ho
Ho hi ho hơi ho hí ho

Category:

C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*