Video

Nhạc MP3

Bấm để tải

Sáng tác: Thu Hường

Cô dạy bé chơi đàn nè! Đồ rê mi son pha pha.

Ngón tay con tròn lướt nhanh nhanh.

Chân gõ đều nhịp nhàng.

Kìa bàn phím trắng đen xinh ơi là xinh.

Cùng luyện ngón cho tay dẻo dai linh hoạt.

Đồ đồ đố si la son son phà son.

Em xướng âm: Tròn, trắng, đen, đơn cho thật đúng.

Ôi thích ghê! Bàn tay bé xinh múa trên phím đàn

Nhạc beat: Bé chơi đàn

Category:

B, NHẠC TIỂU HỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*