Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Nhạc: Trịnh Vĩnh Thành – Thơ: Dương Bình

Vì sao gọi là trăng non?

Là khi trăng khuyết chưa tròn.

Trăng tròn bao tuổi mẹ ơi.

Mà trăng sáng rực một trời bao la.

Bao giờ thì đến trăng già.

Là khi trăng đã đi qua ngày rằm.

Tuổi con là tuổi trăng non, chị con là trăng tròn.

Trăng già là tuổi mẹ cha.

Bao đêm vất vả một đời vì con.

Sớm khuya vất vả, cả nhà đều yêu.

Nhạc beat: Tuổi của trăng

Category:

NHẠC TRUNG THU, T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*