Video

Nhạc MP3

Sáng tác:

Lời:

Nhìn mà xem bạn ơi ấm tôi có vòi

Ngay bên phía kia là nơi tay người cầm

Nhìn mà xem bạn ơi ấm tôi vẽ hoa

Hãy mở ra cho ấm tôi xin trà

Nhìn mà xem bạn ơi nước sôi bốc hơi

Nghe có tiếng reo trà tôi đã được rồi

Nhìn mà xem bạn ơi ấm tôi sẽ chào

Rót trà ra mời các anh xơi nào

Nhìn mà xem bạn ơi mỗi khi uống xong

Xin anh hãy đem rửa tôi cho sạch bong

Nhìn mà xem bạn ơi chính tôi rất mong

Khách vào chơi đem ấm pha trà

Nhạc beat: Tôi là cái ấm trà

Category:

NHẠC MẦM NON, T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*