Video

Nhạc MP3

Sáng tác: Hồng Đăng

Lời:

Nhúng khăn mặt vào nước thì ướt ướt ướt
Vắt làm sao cho khô khéo như tay cô
Lau từng ngón tay lau mặt kỹ vào
Thi đua xem ai lau sạch nhất nào

Nhạc beat: Tập rửa mặt

Category:

NHẠC MẦM NON, T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*