Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ

Lời:

Con cua quẫy nó ở là trong hang quẫy

a rượng a

Nó kêu ớ rịnh boong rình

ớ rịnh bông ơ quẫy

a rượng a

Lang tang tính

lính tang tình linh tình tang

Giã gạo chày ba quẫy a rượng a.

Nhạc beat: Lý con cua

Category:

L, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*