Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Kim Hưng

Lời:

Cháu xem cày máy, cày thay con trâu.
Đường cày đã sâu, lại nhanh mà không mệt nhọc.
Mùa về lắm thóc, hạt thóc phơi đầy sân.
Ơi! chú công nhân cháu yêu chú lắm.

Cháu xem cày máy, cày thay con trâu.
Đường cày đã sâu, lại nhanh mà không mệt nhọc.
Mùa về lắm thóc, hợp tác phơi vàng sân.
Yêu mến quê hương.
Lớn lên cháu lái máy cày

Nhạc beat: Lớn lên cháu lái máy cày

Category:

L, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*