Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Nhạc :

Lời:

Kéo lên thuyền cho nhiều tôm cá.

Lưới cùng ta vang hát câu ca(Hò ơ).

Biển khơi thân thiết với ta (Khoan hỡi khoan hò) .

Gió to (mà) mưa lớn(Khoan hỡi khoan hò) băng qua sóng trào (Ơ hò ơ hò là hò hò ơ).

Nhạc beat: Lí kéo chài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*