Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Dân ca: Nam Bộ – Lời mới: Dân Huyền

Lời:

Non nước vui thanh bình
Em hát câu tâm tình
Gửi lời thăm anh
Nhìn trời trong xanh
Chim én bay từng đàn
Mang theo cả tiếng em chân thành
Trong nắng xuân yên lành
Dệt thêu bức tranh rừng xanh
Trời xuân bướm bay chao cành
Dọi theo bức tranh biền xanh

Xanh đến vui muôn nhà
Khi búp xuân nõn nà
Vừa độ đơm hoa
Một điệu dân ca
Thương lúa xuân quyến rũ
Anh chiến sỹ cũng vui chan hòa
Như sớm nơi quê nhà
Dệt thêu bức tranh đầy hoa
Tình ta sáng như trăng ngà
Nụ xuân kết hương gần xa.

Nhạc beat: Gửi anh một khúc dân ca

Category:

G, NHẠC TIỂU HỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*