Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Thập Nhất

Lời:

Có người gọi Ông trăng

Bạn em lại nói Chị Hằng .

Riêng em em thích Trăng rằm

Trăng rằm sáng trong .

Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá

Trăng treo ngọn khế trong vườn .

Trăng leo lên khắp mọi nhà

Trăng lặng cùng cá dưới ao .

Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá

Con biết kêu Trăng là gì

Con muốn gọi Trăng là bạn

Bạn Trăng của tuổi thơ .

Nhạc beat: Gọi trăng là gì

Category:

G, NHẠC TRUNG THU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*