Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Tay em gieo một hạt đậu xanh

Em chăm lo cho hạt đậu lên

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt

Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

A đã nhú lên rồi

Ôi vui sao là mầm đã lên

Tay chăm lo cho mầm đậu xinh

Một đêm qua hai đêm qua

Suýt suýt suýt

Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc Chốc chốc chốc

Đã ra hoa rồi kìa.

Nhạc beat: Gieo hạt

Category:

G, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*