Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Bùi Anh Tôn

Lời:

Dấu cái tay ra sau lưng

Cô hỏi tay đâu

Dấu cái tay ra sau lưng

Khi cô hỏi thì tay đây.

Nhạc beat: Giấu tay

Category:

G, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*