Video

https://youtu.be/NfZxEo1bFRs

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
gánh sông gánh núi
gánh củi gánh cành
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
ta chạy cho nhanh
về xây nhà bếp
nấu nồi cơm nếp
chia ra năm phần
một phần cho mẹ
một phần cho cha
một phần cho bà
một phần cho chị
một phần cho anh
gánh gánh gồng gồng

Nhạc beat: Gánh gánh gồng gồng

Category:

G, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*