Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Xuân Mai

Sáng tác : Thế Vinh

Lời:

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà

Nhạc beat: Gà trống mèo con và cún con

Category:

G, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*