Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác : Dân ca Cống

Lời:

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi.

Nhạc beat: Gà gáy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*