Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:Đoàn Phi

Lời:

1 2 đi 1 2, 1 2 đều chân bước.
Em vác súng trên vai, trông bé thật là oai.
1 2 đi 1 2, 1 2 đều chân bước.
Em vác súng trên vai, trông bé thật là oai.

Nhạc beat: Đi một hai

  • Beat cho mầm non

Category:

D, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*