Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Hà Đức Hậu

Lời:

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm.

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ.

Chổi to bà quét sân to, thế còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo quét nhỏ.
Chổi to bà quét sân to, thế còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo quét nhà.

Nhạc beat: Bé quét nhà

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*