Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Tam Ca Áo Trắng

Sáng tác:

Lời:

Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi.
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Nhạc beat:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*