Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Bé Bảo An

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện

Lời:

Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.

Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.

Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.

Nhạc beat: Xúc xắc xúc xẻ

Category:

MÙA XUÂN, X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*