LỜI:

Mẹ ơi sáng nay trên cành

Ngàn tia nắng phơi lượn quanh

Ồ hay chú ve đen vàng

Gọi nhau véo von tìm bạn

Mẹ ơi chú ve gọi hè

Rồi ca hát trên cành me

Thì ra chú ve yêu đời

Và yêu nắng tươi ngày hè

Mẹ ơi chú ve thật hăng say

Cùng nhau hút bao nhựa cây

Về đây hát ca chan hòa

Cùng vui múa ca bay vòng

Mẹ ơi chú ve đầu to to

Cùng đôi cánh trong vàng nho

Vì sao chú ve gọi hè

Thì ra chú yêu mùa hè

Video

Category:

N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*