LỜI:

Mùa hè những chú ve lại kêu
Rộn ràng râm ran cả sân trường
Mùa hè bao hoa phượng đỏ thắm
Hết tháng năm em chào thầy cô

Mùa hè đã đến vui thật vui
Được về quê chơi với ông bà
Được đi biển và được leo núi
Tháng 8 xong em vào học thôi

Hè ơi, hè ơi
Suốt 3 tháng bao nhiêu niềm vui
Hè ơi nhớ nha
Hẹn mùa hè năm sau lại chơi
Hè ơi, hè ơi
Suốt 3 tháng bao nhiêu niềm vui
Hè ơi nhớ nha
Hẹn mùa hè năm sau lại chơi.

Video

Category:

M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*