Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Xuân Mai

Nhạc : Lê Xuân Thọ

Lời:

Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào

Nhạc beat: Mẹ yêu không nào

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*