Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Lời:

Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn
í a, con cầm cây đàn con hát,
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con,
Hát cho mẹ về với con.

Nhạc beat: Mẹ đi vắng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*