LỜI:

Tết tết tết đã đến đây rồi

Ông bà mua cho con áo mới

Tết tết tết đã đến đây rồi

Ba mẹ ơi đưa con đi chơi

Tết tết tết đã đến đây rồi

Cho con nhiều kẹo bánh

Bao lì xì, bao lì xì. Cho con bao lì xì với

Năm mới đến rồi, lì xì mừng năm mới

Bao lì xì, bao lì xì. Cho con bao lì xì với

Năm mới đến rồi, lì xì mừng năm mới cho con

Video

Sáng tác:

Category:

L, MÙA XUÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*