Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác : Hoàng Hà

Lời:

Tôi là lá, tôi là hoa
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân
Tôi cùng múa, tôi cùng ca, tôi cùng ca múa ca mùa xuân.
Xuân vừa đến, trên cành cao, cho ngàn muôn lá hoa đẹp tươi.
Cho đời mới, cho đời vui.
Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi

Nhạc beat: Hoa lá mùa xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*