LỜI:

Heo con
Da non trắng mởn
Ba hay đùa giỡn
Cục cưng cục vàng.
Heo con
Ăn ngon uống giỏi
Theo ba học hỏi
Theo Mẹ tìm tòi.
Heo ơi heo ơi
Heo ơi heo ơi
Bàn tay con múa
Bàn chân con bước
Rộn vang tiếng ca.
Heo ơi heo ơi
Heo ơi heo ơi
Ngày mai khôn lớn
Mẹ Ba vui bước
Cùng con đến trường.

Video

Category:

H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*