LỜI:

Hè lại đến khi phố phường đỏ thắm hoa phượng
Hè lại đến khi tiếng ve rộn ràng hát ca
Tạm biệt sách bút thân yêu
Tạm biệt mái trường mến thương
Chúng em chào đón hè đã về

Nào bạn hỡi hãy vui lên
Trại hè đang đón chờ
Cùng hoà mình với thiên nhiên
Và cùng nhau làm nhiều việc tốt
Nào bạn cất tiếng ca
Cùng ngân nga theo tiếng đàn
Hoà cùng tiếng ve râm ran
Bạn ơi hè về vui quá

Video

Category:

H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*