Video

Nhạc MP3

Thể hiện

Sáng tác:

LỜI:

Mùa hè đến với tiếng mưa rơi

Mùa hè đến với tiếng ve vang

Hè lại đến với nắng ban trưa

Hè lại đến với cơn mưa chiều

Mùa hè vui em vang câu hát

Mùa hè sang ve ngân trong lá

Mùa hè cho em bao mơ ước

Cùng cánh diều bay cao

Mùa hè cho mưa rơi tí tách

Mùa hè cho hoa hương tươi thắm

Trại hè vui em vang khúc hát

Hè lại về hè đến với em

Category:

H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*