LỜI:

Em gọi nắng về chơi
Bao la bao la mặt trời
Mây trắng bay ngang qua bầu trời mang nắng thơm cho em nụ cười
Mây kia hò hẹn, gọi nắng về quê chơi
Xa xa đồng ruộng ngọt thơm những nhành lúa mới
Em gọi nắng mặt trời
Ơi là nắng vàng ơi
Ơi là nắng vàng ơi
Bao con đò nhỏ chở nắng vàng trên sông
Tre xanh mơ màng ngủ quên bên hè trưa nắng
Tình quê êm như lời ca dao
Em gọi nắng về chơi
Em gọi nắng về chơi.

Video

Category:

G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*