LỜI:

Núi cao tít núi cao vời vợi và núi như ở ở trên bầu trời
Em tập leo núi cao em tập leo núi cao
Ở trên núi như ở trên bầu trời đường lên núi cho niềm vui thật lạ
Từ trên núi chim lượn bay từng đàn
Từ trên núi mây trời bay hiền hòa

Núi cao tít núi cao vời vợi và núi như ở ở trên bầu trời
Em tập leo núi cao em tập leo núi cao
Ở trên núi như ở trên bầu trời đường lên núi cho niềm vui thật lạ
Từ trên núi chim lượn bay từng đàn
Từ trên núi mây trời bay hiền hòa

Video

Category:

E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*