Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Lời:

Như chim non em học nhạc
đồ rê mi , mi pha son
đồ rê mi pha son .
Như sơn ca em học nhạc
mi pha son sòn la sí
em hát như họa mi
nào bạn ơi chúng ta cùng học nhạc.
đồ đồ , rê rê
mi mi, pha pha
son son, la la
si si , đố đố .
Đồ rê mi pha son la si đố

Nhạc beat: Em học nhạc

  • Bấm để tải

Category:

E, NHẠC TIỂU HỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*