Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Thể hiện: Mỹ Anh

Sáng tác: Hàn Ngọc Bích

Lời:

Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày .

Nhạc beat: Đưa cơm cho mẹ đi cày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*