LỜI:

Xanh vàng đỏ là xanh vàng đỏ
Bé tô màu đèn báo giao thông
Gặp đèn xanh xe lướt qua nhanh
Qua đèn vàng xe đi chầm chậm
Đèn đỏ rồi xe dần lại thôi
Đèn đỏ rồi… xe dừng …lại … thôi.

Video

Nhạc MP3

Sáng tác: Trần Duy Phương

Category:

D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*