Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Phương Nam

Sáng tác: Phan Văn Minh

Lời:

Kiến con mà leo cành đào, leo nhằm cành cụt leo vào leo ra
Kiến con mà leo cành đa, leo nhầm cành cụt leo ra leo vào.
Kiến con một mình lon ton, leo nhánh chon von, tha miếng mồi ngon.
Đến khi trời thôi nắng vàng, tìm không thấy đàn, quên đường về hang.

Nhạc beat: Con kiến con

  • Bấm để tải

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*