Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Con gà cục tác cục te
Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông
Má gà thì đỏ hồng hồng
Cái mỏ thì nhọn, cái mồng thì tươi
Cái chân hay đạp hay bươi
Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay

Nhạc beat: Con gà

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*