Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Thu Trang

Sáng tác: Sông Trà

Lời:

Bà nội nè là má của ba
Bà ngoại nè lá má của má
Ông nội nè là ba của ba
Ông ngoại nè là ba của má
Biết ông bà nội cho em đây có ba nè
Biết ông bà ngoại cho em đây có má nè
Có ba có má thì là mới có em
Có ba có má thì là mới có em.

Nhạc beat: Có ông bà có ba má

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*