Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Chử Minh Vân (phỏng theo Đồng Dao)

Lời:

Xưa kia ở làng quê xa

Sau rặng tre ngà bến nước cây đa

Có một cậu bé tên Bờm

Những trưa nắng hè quạt mo cho mát

Phú Ông đi qua nhìn thấy

Xin đổi lấy chiếc quạt mo

9 trâu có lấy không Bờm ?

Ao sâu cá mè một bè gỗ lim

Bờm ơi ! Bờm à ! Bờm ơi!

Bờm có lấy lim

Không lấy thì đổi con chim đồi mồi

9 trâu ao cá gỗ lim con chim đồi mồi

Bờm không lấy đâu!

Nói chơi rằng có lấy xôi

Lấy xôi không Bờm

Phú ông xin đổi

Xin đổi quạt mo Bờm nhé !

Xin đổi lấy nắm xôi Bờm cười!

Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu

Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim

Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi

Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi

Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười.

Nhạc beat: Chuyện thằng Bờm

  • Bấm để tải

Category:

C, NHẠC TRUNG THU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*