Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Dương Văn Lâm

Lời:

Sáng nay em đi học sớm
Qua đồng lúa xanh xanh
Mẹ nhanh nhanh tay cấy
Không chăng dây mà vẫn thẳng hàng

Em đến trường làng
Giờ tập viết hôm nay
Thẳng hàng như mẹ em cấy
Chữ đẹp như cánh cò bay.

Nét thanh thêm tươi dòng chữ
Nét đậm thêm nết thêm ngoan
Luyện sao cho tay em khéo tô tên sông tên núi Việt Nam
Xứng đáng trò ngoan

Được bạn mến cô yêu
Làm theo năm điều của bác
Chữ đẹp mà nết càng ngoan.

Nhạc beat: Chữ đẹp mà nết càng ngoan

  • Beat cho mầm non

Category:

C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*