Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Phạm Tuyên

Lời:

Chiếc đèn ông sao,sao 5 cánh tươi màu.

Cán đây rất dài cán cao quá đầu.

Em cầm đèn sao em hát vang vang.

Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan.
Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh.

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh.

Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi.
Đây đèn ông sao,sao 5 cánh tươi vàng.

Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.

Tay cầm đèn saosao chiếu vô nam.

Đây ánh hòa bình đuổi xua loài xâm lăng.
Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh.

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh.

Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi.

Nhạc beat:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*