LỜI:

Chích chòe, chích chích chòe
Nghe cô dặn, sát từng lời
Được điểm 10, khoe đôi chín
Thích nè! Khúc khích nè!

Video

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*