Video

Nhạc MP3

Thể hiện: Bảo An

Sáng tác: Xuân Giao

Lời:

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

Nhạc beat: Cháu yêu bà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*