Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Bùi Anh Tôn

Lời:

Co lên duỗi xuống chân nào khỏe hơn

Thi đua xem nhé chân nào khỏe hơn

Co lên duỗi xuống cho nhịp nhàng hơn

Thi đua xem nhé ai nhịp nhàng hơn

Nhạc beat: Chân nào khỏe hơn

Category:

C, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*