Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Lê Văn Lộc – Vũ Hoàng

Lời:

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vưong trên tóc thầy
Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn
[Đễ] Cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.

Nhạc beat: Bụi phấn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*