Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Bóng tròn to
tròn tròn to
Bóng xì hơi
Xì xì xì hơi
Này bạn ơi
lại đây chơi
xem bóng ai to tròn nào
Xem bóng ai to tròn nào

Nhạc beat: Bóng tròn

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*